Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 184

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 193

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 217

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php on line 226

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php:184) in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php:184) in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/administrator/components/com_joomfish/classes/JoomfishManager.class.php:184) in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317
Publikacje - czytaj

Testy online

Krzyżówki

e-Tablica

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594
Logowanie

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/chszpro/domains/nauczyciel24.pl/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 594

„Klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowego”

Dariusz Trybuła, Wiadrów, 2014-01-07
„Klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowego”

Klasyfikację stopni upośledzenia umysłowego dzielimy na:

1. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
2. Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym,
3. Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
4. Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokimOsoby z upośledzeniem w stopniu lekkim

Jednostki z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim osiągając wiek dorosły nie przekraczają poziomu intelektualnego 12-letniego dziecka, które jest na prawidłowym poziomie rozwoju umysłowego. Natomiast ich dojrzałość społeczna osiąga poziom 17-letniej młodzieży, która nie odbiega od normy.

Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym różnią się od swoich rówieśników będących w normie intelektualnej w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej itp. Posiadają niedokładne spostrzeżenia – ale są one bardziej dokładne niż u osób będących w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Z dotychczasowych badań wynika, że dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym od swoich normalnych kolegów różnią się tym, że posiadają upośledzenie różnych rodzajów percepcji, tj. upośledzenie zdolności do analizy i syntezy wzrokowej elementów tworzących figury geometryczne, percepcji kształtów geometrycznych, percepcji wzrokowej stosunków przestrzennych i innych.

Osoby z tym stopniem upośledzenia umysłowego posiadają uwagę dowolną. Stopniowo w wyniku rozwoju i nauczania u dzieci wzrasta poziom trwałości uwagi dowolnej oraz występuje podzielność uwagi, która niestety odbiega od normy i jest znacznie mniejsza niż u dzieci o prawidłowym rozwoju. U dzieci takich występuje gorszy poziom w zakresie pamięci logicznej (świeżej i trwałej). Ważnym aspektem jest także fakt, iż nie stwierdza się większych różnic w pamięci skojarzeniowej (świeżej, trwałej) i mechanicznej. Stąd wniosek, ze z tym stopniem niedorozwoju umysłowego wiąże się przede wszystkim upośledzenie pamięci logicznej. Dlatego dzieci te mają trudności w zapamiętywaniu treści, które są ze sobą powiązane logicznie. Stąd u dzieci pojawiają się zmyślenia i konfabulacje w uzupełnianiu luk pamięciowych (ale są one rzadkie przy tym stopniu upośledzenia umysłowego. Częściej pojawiają się u osób z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego).

U dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym występuje znacznie mniejszy zasób słów (słownictwo bierne jest jednak bogatsze od czynnego). U dzieci mogą występować zaburzenia emocjonalne, które są spowodowane zaburzeniami w zakresie mowy. Zaburzenia emocjonalne występujące u tych dzieci mogą pogłębić trudności w komunikacji werbalnej z najbliższym otoczeniem. Badacze podkreślają, że u dzieci i osób dorosłych posiadających lekki stopień upośledzenia umysłowego występuje upośledzenie myślenia abstrakcyjnego (ma ono charakter myślenia konkretno-obrazowego).
Jednostki lekko upośledzone umysłowo różnią się także od swoich rówieśników w tym samym wieku, którzy są w normie intelektualnej tym, że gorzej wykonują operacje rachunkowe, posiadają mniejszy zasób pojęć liczbowych, posiadają gorszą zdolność klasyfikowania, uogólnienia, ujmowania podobieństw i różnic, abstrahowania, mają mniejsze zdolności analityczno-syntetyczne oraz gorzej rozumieją słowa.
U osób z lekkim upośledzeniem umysłowym często można zaobserwować występowanie impulsywności, agresywności, niestałości emocjonalnej, niepokoju. Często jednostki takie niedomagania w zakresie mechanizmów kontroli. Dzieci lekko upośledzone umysłowo różnią się także od swoich rówieśników o prawidłowym rozwoju umysłowym tym, że występuje u nich mniejsza odpowiedzialność, gorsza samokontrola i mniejsze uspołecznienie. Jednostki takie trzeba jak najwcześniej kierować do nauczania w szkołach specjalnych gdyż pozostawienie ich w szkołach masowych (normalnych) spowoduje u nich pogłębianie się zaburzeń emocjonalnych a w dalszej konsekwencji obniżenie samooceny takich osób.

Lekkie upośledzenie umysłowe charakteryzuje się następującymi cechami:

• Procesy hamowania są osłabione,
• Łatwy odruch pobudzania,
• Utrudniony proces analizy i syntezy,
• Zmniejszona zdolność rozumowania i operowania pojęciami abstrakcyjnymi,
• Brak samodzielności w myśleniu,
• Umiejętność wykonywania prostych prac,
• Osłabienie krytycyzmu,
• Wykazywanie powierzchowności zainteresowań,
• Chwiejność i niepodzielność uwagi,
• Ograniczona wyobraźnia,
• Duża sugestywność,
• Brak samodzielności,
• Posługiwanie się metodą prób i błędów,
• Pamięć o charakterze mechanicznym,
• Ograniczona zdolność myślenia pojęciowego,
• Wolniejszy przebieg spostrzeżeń,
• Ograniczona pojemność pamięci,
• Mała podzielność uwagi,
• Niewielki zasób słów,
• Zwolnione tempo pracy,
• Brak pomysłowości i przemyślanego planu działania,
• Wrażliwość na pochwałę,
• Zachowania niewspółmierne do sytuacji.

Osoby z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Osoby z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego w sposób lepszy i dokładniejszy spostrzegają rzeczywistość, która ich otacza niż osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (ale mniej niż lekko upośledzone jednostki). U jednostek z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej obserwujemy częste zaburzenia w zakresie receptorów, tj. słuchu, wzroku i innych oraz kory mózgowej gdzie odbywa się synteza i analiza odebranych wrażeń. Efektem tego jest to, że dziecko odzwierciedla otaczającą rzeczywistość w sposób niedokładny. Zakres spostrzeżeń jest znacznie niższy niż u osób w normie intelektualnej i tych z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego. Następuje u nich wolne spostrzeganie. Osoby dorosłe i dzieci będące umiarkowanie upośledzone umysłowo trudniej wyodrębniają istotne cechu przedmiotów i zaistniałych zjawisk.
Osoby takie wykazują problemy podczas koncentracji na określonej czynności bądź przedmiocie. Występuje u nich uwaga mimowolna. Jednostki mają dokładne wyobrażenia, które mają charakter odtwórczy. Mają także kłopoty w zapamiętywaniu, przechowywaniu, rozpoznawaniu i odtwarzaniu zapamiętanych informacji. Jednostki umiarkowanie upośledzone umysłowo posiadają pamięć trwałą, świeżą, pamięć mechaniczną a najbardziej logiczną. U dzieci takich dość późno stwierdza się rozwój mowy (późne pojawienie się melodii, zdania, wyrazu i swoistej mowy dziecięcej).
Dzieci umiarkowanie upośledzone posiadają myślenie konkretno-obrazowe (przedoperacyjne). Często dostrzegamy wśród takich osób jednostki przeciętnie pobudliwe. Według badań wynika, że u osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej często można zaobserwować różne zaburzenia zachowania, takie jak: zachowania destruktywne i gwałtowne, zamykanie się w sobie, zachowania antyspołeczne, niewłaściwe formy zachowania się w towarzystwie, zachowania buntownicze, dziwaczne ruchy, zaburzenia o charakterze psychologicznym i inne. Występują one jednak rzadziej niż u osób ze znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego.

Umiarkowane i znaczne upośledzenie umysłowe charakteryzuje się następującymi cechami:

• Zdolność pobudzania i hamowania odruchów warunkowych,
• Znaczne upośledzenie mowy i myślenia (mowa agramatyczna, bełkotliwa i niewyraźna),
• Duża sugestywność zachowania,
• Brak krytycyzmu,
• Myślenie konkretne,
• Ubogi zasób słownictwa,
• Wolne spostrzeganie,
• Błędne ujmowania powiązania i stosunków między przedmiotami,
• Zorientowanie w czasie i przestrzeni,
• Odróżnianie osób znanych od obcych,
• Duże trudności w koncentracji uwagi,
• Niedokładny lub zniekształcony odbiór rzeczywistości,
• Powolności niedokładność spostrzeżeń,
• Mogą być dobroduszni,
• Przeinaczanie faktów,
• Zdolność do zmyśleń i konfabulacji,
• Mogą być złośliwi i napastliwi (niebezpieczni),
• Kierują się w działaniu popędami i aktualną korzyścią,
• Pojęcia etyczne są dla nich nie zrozumiałe,
• Radzą sobie w wielu życiowych sytuacjach (ubieranie się, rozbieranie, samodzielne mycie się, ścielenie łóżek, robienie drobnych zakupów, przygotowywanie posiłków, i wykonywanie prostych prac zarobkowych),
• Zachowują się nieadekwatnie do sytuacji.

Osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym

U osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim często występują wady słuchu, wzroku, porażenia kończyn i wiele innych schorzeń, które wymagają leczenia specjalistycznego. Jednak spotyka się wiele osób z tym stopniem niepełnosprawności, które są zdrowe fizycznie. Jednak mimo tego u takich osób stwierdza się upośledzenie procesów orientacyjno-poznawczych, wykonawczych, intelektualnych, motywacyjnych i emocjonalnych. Stopień zaburzeń w obszarze tych procesów zależy od tego czy w ramach upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim mamy do czynienia z bardziej lub mniej głębokim upośledzeniem umysłowym.
Jednostki takie same nie realizują potrzeb fizjologicznym. Sygnalizują je jednak swoim zachowaniem. Często naraża na zagrożenia życie swoje i osób z otoczenia. Zupełnie nie radzi sobie samodzielnie przy czynnościach dnia codziennego ani nie potrafi samodzielnie zjeść posiłków (wymaga w tym zakresie pomocy i kontroli).


Głębokie upośledzenie umysłowe charakteryzuje się następującymi cechami:

• Zdolność wytwarzania odruchów warunkowych silnie ograniczonych,
• Nie uczą się prawie niczego,
• Ich wygląd zdradza upośledzenie (tępy wyraz twarzy, bardzo uboga mimika twarzy, niekiedy nie chodzą, chodzący poruszają się ciężko i nieporadnie, wykonują rytmiczne ruchy wahadłowe – w przód do tyłu, z boku na bok).
• Wymagają karmienia,
• Nie sygnalizują potrzeb fizjologicznych,
• Łatwo się podniecają – mogą być groźni dla samych siebie i otoczenia,
• Mają zmniejszoną wrażliwość na ból,
• Nie mówią lub nazywają nieliczne przedmioty,
• Wydają nieartykułowane dźwięki,
• Nie rozumieją mowy.BIBLIOGRAFIA:
1. J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999 r.,
2. J. Kostrzewski, Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo [w:] K. Kirejczyk (red.), Upośledzenie umysłowe – Pedagogika, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1981 r.
Opracował:
Dariusz Trybuła